<script src="//code.tidio.co/ptreckaqv4is6caj0bg2qjomra9up9fu.js" async></script>

POLITYKA PRYWATNOŚCI (COOKIES)

I.      Hossa.biz Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Cypriana Kamila Norwida 4, wpisana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców pod nr KRS 0000295112, NIP 586 22 06 966, Regon 220520462, kapitał zakładowy 1 000 000 zł, dalej „ADMINISTRATOR”:

1.    Obsługuje Serwis internetowy www.sklep.chateau-isolette.pl (dalej Serwis).

2.    Kieruje się względami ochrony prywatności Użytkowników pozyskanych za pośrednictwem Serwisu oraz zapewnia bezpieczeństwo ich danych osobowych na najwyższym poziomie, z poszanowaniem prawa Użytkowników do dostępu do danych osobowych, prawa sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

3.    Nie zbiera poprzez Serwis w sposób automatyczny żadnych danych o Użytkownikach, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies co do zasady zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. ADMINISTRATOR umieszcza na urządzeniu końcowym Użytkowników Serwisu pliki cookies oraz ma do nich dostęp.

4.    Informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach Serwisu.

5.    Wykorzystuje pliki cookies w celu:

a)    zoptymalizowania świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu;

b)    dostosowania zawartości wyświetlanych stron internetowych do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania przez niego ze stron internetowych Serwisu;

c)    badania ruchu na stronach internetowych Serwisu;

d)    raportowania oraz wsparcia emisji reklam i informacji;

e)    tworzenia statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisów;

f)     utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu, dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;

g)    wykorzystania funkcji serwisów społecznościowych do promocji Serwisu lub - na podstawie zgody Użytkownika, którego dane dotyczą, do wykorzystywania ich w celach handlowych i marketingowych, w tym doręczania newslettera.

6.    Wskazuje, że w ramach Serwisu wykorzystywane są następujące pliki cookies:

a)    sesyjne - tymczasowe; używane podczas tworzenia sesji przez Użytkownika, przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

b)    dotyczące polityki prywatności (cookies) - dla potwierdzenia, że Użytkownik został poinformowany o stosowaniu mechanizmu cookies przez Serwis;

c)    niezbędne - umożliwiające korzystanie z Serwisu;

d)    statystyczne - do zbierania danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA];

e)    reklamowe - do prezentowania reklam dostosowanych do potrzeb Użytkownika z wykorzystaniem aplikacji pozwalającej na efektywne zarządzanie strategią marketingową: Google Marketing Platform [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA], 

f)     prezentujące treści multimedialne - pobierane z zewnętrznych serwisów: www.youtube.com [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA];

g)    wykorzystujące funkcję serwisów społecznościowych do promocji Serwisu: twitter.com [administrator Cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA] i Facebook.com [administrator Cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii], Instagram.com [administrator Cookies: Instagram Inc. z siedzibą w USA].

7. Informuje, że Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

WYŁĄCZANIE OBSŁUGI PLIKÓW COOKIES

W przeglądarce Firefox:

a)    W prawym górnym rogu okna przeglądarki Firefox kliknij Otwórz menu (trzy poziome kreski) i wybierz Opcje.

b)    Wybierz zakładkę Prywatność.

c)    Z menu rozwijanego w sekcji Historia wybierz: Program Firefox: będzie używał ustawień użytkownika.

d)    Odznacz Akceptuj ciasteczka, by wyłączyć obsługę ciasteczek.

e)    Wybierz okres przechowywania ciasteczek:

-     Przechowuj: aż wygasną – ciasteczko zostanie usunięte po osiągnięciu daty wygaśnięcia, która jest określana przez witrynę wysyłającą ciasteczko.

-     Przechowuj: do zamknięcia programu Firefox – ciasteczka przechowywane na komputerze będą usuwane przy zamknięciu Firefoxa.

-     Przechowuj: pytaj za każdym razem – za każdym razem, gdy witryna próbuje wysłać ciasteczko, przeglądarka wyświetli monit z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie przechowywania ciasteczka.

f)     Zamknij okno opcji, aby zapisać ustawienia

Więcej informacji o Ustawieniach przeglądarki Firefox.

W przeglądarce Google Chrome:

a)    W prawy górnym rogu przy pasku adresu przeglądarki Google Chrome wybierz Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrome (trzy poziome linie)

b)    Wybierz Ustawienia.

c)    Na dole okna kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane

d)    W sekcji Prywatność kliknij Ustawienia treści.

e)    W sekcji Pliki cookie możesz zmienić następujące ustawienia plików cookie:

-     Blokuj próby umieszczania na komputerze danych z witryn

-     Blokuj pliki cookie i dane z witryn innych firm - : zaznacz pole wyboru Ignoruj wyjątki i blokuj tworzenie plików cookies innych firm. Pamiętaj, że to ustawienie uniemożliwia działanie większości stron, które wymagają zalogowania się.

Więcej informacji o Ustawieniach przeglądarki Google Chrome.

W przeglądarce Microsoft Edge

a)    W prawym górnym rogu naciśnij Ustawienia i nie tylko (trzy poziome kropki), a następnie wybierz Ustawienia.

b)    Kliknij kartę Prywatność i zabezpieczenia, a następnie w obszarze Pliki cookie wybierz blokuj wszystkie pliki cookie..

Więcej informacji o Ustawieniach przeglądarki Microsoft Edge.

W przeglądarce Safari

a)    Zmiana preferencji plików cookie lub usunięcie tych plików oraz danych witryn w Safari może mieć wpływ na działanie innych programów, np. takich jak Dashboard.

b)    Wybierz polecenie menu Safari > Preferencje, kliknij w Prywatność, a następnie wykonaj dowolną z poniższych czynności:

c)    Zmienianie sposobu akceptowania plików cookie i danych witryn: Wybierz jedną z opcji obok etykiety Pliki cookie i dane witryn:

-     Zawsze blokuj: Safari nie pozwala witrynom, innym podmiotom oraz reklamodawcom na przechowywanie plików cookie oraz innych danych.

-     Tylko z bieżącej witryny: Safari przyjmuje pliki cookie oraz dane witryn tylko od aktualnie wyświetlanej witryny.

-     Z odwiedzonych witryn: Safari przyjmuje pliki cookie oraz dane witryn tylko od tych witryn, które odwiedzasz. Safari używa istniejących plików cookie, aby ustalić, czy dana witryna została już wcześniej przez Ciebie odwiedzona.

-     Zawsze pozwalaj: Safari pozwala wszystkim witrynom, innym podmiotom oraz reklamodawcom przechowywać pliki cookie oraz inne dane.

W przeglądarce Opera

d)    Ustawienia ciasteczek Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka

e)    Ustawienia ciasteczek umożliwiają kontrolowanie sposobu obsługi ciasteczek. Domyślnie akceptowane są wszystkie ciasteczka.

f)     W przeglądarce Opera dostępne są następujące opcje:

-     Akceptuj ciasteczka - wszystkie ciasteczka są przyjmowane.

-     Akceptuj ciasteczka tylko z witryny, którą odwiedzam - wszystkie ciasteczka pochodzące z domen innych, niż odwiedzana domena, są odrzucane.

-     Nigdy nie akceptuj ciasteczek - wszystkie ciasteczka są odrzucane.

II.    PODSTAWA PRAWNA. Dane osobowe Użytkowników zawarte w Serwisie przetwarzane są przez ADMINISTRATORA na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawy z dnia 18 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.