Wszystkie ceny prezentowane w Serwie Internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami) i wyrażone są w złotych polskich. Dla zalogowanych Partnerów prezentowane ceny to ceny netto. Ceną wiążącą jest cena podana w Serwisie Internetowym przy Produkcie w chwili składania przez Klienta Zamówienia.


Całkowita wartość Zamówienia obejmująca cenę Produktu/Produktów oraz ewentualne koszty wynikające z wyboru formy płatności prezentowane są w Serwisie Internetowym przed ostatecznym potwierdzeniem Zamówienia.


Zapłaty za zamówiony Produkt Klient może dokonać według swojego wyboru za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:

  1. osobiście przy odbiorze Produktu  w Sklepie;
  2. za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności Przelewy24 – wybierając tę formę płatności Klient zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego danego systemu.


Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.